Solah Baras Ki

Lyrics of the song

Solah Baras Ki Lyrics

Solah baras ki…
Solah baras ki…
Solah baras ki bali umar ko salaam…

Samay se pehle
Kya ye jo mile
Bhole bhale man hue mele
Life tujhe jo
Dena chahe
Pehle aise hi tu
Jeene ki lele
Kaam kaaz jo na ho karne
Ab tu har bhoj ka

Solah baras ki bali umar ko salaam…
O…solah baras ki bali umar ko salaam…

Chaska hai yeh jaise charas ka
Life mein height ki badhti taraska
Umar kali solah
Phir bhi ye shola
Maan lo kaise sala
Hai sau baras ka
Naam rak ke dhaam pe banale apna naam

Solah baras ki
Ho…salaam…
Solah baras ki bali umar ko salaam…

More songs from album Sixteen

Go to Sixteen complete album songs

Comments